Manylion cais “Request for review - suitability of accommodation

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2794904  sent  2018-03-08 20:41:28 +0000  waiting_response  2018-03-08 20:41:28 +0000  waiting_response  outgoing  
2823231  response  2018-03-15 11:46:04 +0000    2018-03-22 10:15:13 +0000  waiting_response  incoming  
2850115  status_update  2018-03-22 10:15:13 +0000  waiting_response  2018-03-22 10:15:13 +0000  waiting_response   
2911587  response  2018-04-10 16:11:31 +0100    2018-04-23 17:22:50 +0100  successful  incoming  
2930557  overdue  2018-04-11 00:00:00 +0100         
2929133  status_update  2018-04-15 00:49:18 +0100  waiting_response  2018-04-15 00:49:18 +0100  waiting_response   
2964190  status_update  2018-04-23 17:22:50 +0100  successful  2018-04-23 17:22:50 +0100  successful   
3348309  edit  2018-07-24 03:45:32 +0100         
3348310  edit  2018-07-24 03:45:32 +0100         
3348311  edit  2018-07-24 03:45:32 +0100         
3348312  edit  2018-07-24 03:45:32 +0100         
3348313  edit  2018-07-24 03:45:32 +0100         
3348314  edit  2018-07-24 03:45:32 +0100         
3348315  edit  2018-07-24 03:45:32 +0100         
4437943  edit  2019-04-24 03:47:04 +0100         
4437944  edit  2019-04-24 03:47:04 +0100         
4437945  edit  2019-04-24 03:47:04 +0100         
4437946  edit  2019-04-24 03:47:04 +0100         
4437947  edit  2019-04-24 03:47:04 +0100         
4437948  edit  2019-04-24 03:47:04 +0100         
4437949  edit  2019-04-24 03:47:04 +0100         
4437950  edit  2019-04-24 03:47:04 +0100         
4437951  edit  2019-04-24 03:47:04 +0100         
4437952  edit  2019-04-24 03:47:04 +0100         
4437953  edit  2019-04-24 03:47:04 +0100         
4437954  edit  2019-04-24 03:47:04 +0100         
4437955  edit  2019-04-24 03:47:04 +0100         
4437956  edit  2019-04-24 03:47:05 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.