Manylion cais “Request for information regarding council owned commercial rental properties

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3909626  sent  2019-01-17 09:32:06 +0000  waiting_response  2019-01-17 09:32:06 +0000  waiting_response  outgoing  
3933990  response  2019-01-22 09:37:42 +0000    2019-02-02 07:38:50 +0000  waiting_response  incoming  
4007565  status_update  2019-02-02 07:38:50 +0000  waiting_response  2019-02-02 07:38:50 +0000  waiting_response   
4078911  response  2019-02-14 17:09:58 +0000    2019-02-28 03:11:11 +0000  partially_successful  incoming  
4150225  status_update  2019-02-28 03:11:11 +0000  partially_successful  2019-02-28 03:11:11 +0000  partially_successful   
4150226  followup_sent  2019-02-28 03:21:09 +0000  internal_review  2019-02-28 03:21:09 +0000  internal_review  outgoing  
4155910  response  2019-02-28 09:59:23 +0000        incoming  
4283314  response  2019-03-22 13:25:53 +0000        incoming  
4770551  edit  2019-06-23 03:45:21 +0100         
4770552  edit  2019-06-23 03:45:21 +0100         
4770553  edit  2019-06-23 03:45:21 +0100         
4770554  edit  2019-06-23 03:45:21 +0100         
4770555  edit  2019-06-23 03:45:21 +0100         
4770556  edit  2019-06-23 03:45:21 +0100         
4770557  edit  2019-06-23 03:45:21 +0100         
4770558  edit  2019-06-23 03:45:21 +0100         
6538912  edit  2020-03-23 03:46:00 +0000         
6538913  edit  2020-03-23 03:46:00 +0000         
6538914  edit  2020-03-23 03:46:00 +0000         
6538915  edit  2020-03-23 03:46:00 +0000         
6538916  edit  2020-03-23 03:46:00 +0000         
6538917  edit  2020-03-23 03:46:00 +0000         
6538918  edit  2020-03-23 03:46:00 +0000         
6538919  edit  2020-03-23 03:46:00 +0000         
6538920  edit  2020-03-23 03:46:00 +0000         
6538921  edit  2020-03-23 03:46:00 +0000         
6538922  edit  2020-03-23 03:46:00 +0000         
6538923  edit  2020-03-23 03:46:00 +0000         
6538924  edit  2020-03-23 03:46:00 +0000         
6538925  edit  2020-03-23 03:46:00 +0000         
6538926  edit  2020-03-23 03:46:00 +0000         
6538927  edit  2020-03-23 03:46:00 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.