Manylion cais “Request for English Literature past exam papers

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7442240  sent  2020-08-11 16:43:07 +0100  waiting_response  2020-08-11 16:43:07 +0100  waiting_response  outgoing  
7442333  response  2020-08-11 17:15:15 +0100    2020-08-15 09:27:10 +0100  waiting_response  incoming  
7471477  status_update  2020-08-15 09:27:10 +0100  waiting_response  2020-08-15 09:27:10 +0100  waiting_response   
7574474  response  2020-09-03 16:36:21 +0100    2020-09-07 07:47:36 +0100  rejected  incoming  
7598345  status_update  2020-09-07 07:47:36 +0100  rejected  2020-09-07 07:47:36 +0100  rejected   
8178698  edit  2020-12-08 03:46:04 +0000         
8178699  edit  2020-12-08 03:46:04 +0000         
8178700  edit  2020-12-08 03:46:04 +0000         
8178701  edit  2020-12-08 03:46:04 +0000         
8178702  edit  2020-12-08 03:46:04 +0000         
10011147  edit  2021-09-08 03:53:44 +0100         
10011148  edit  2021-09-08 03:53:44 +0100         
10011149  edit  2021-09-08 03:53:44 +0100         
10011150  edit  2021-09-08 03:53:44 +0100         
10011151  edit  2021-09-08 03:53:44 +0100         
10011152  edit  2021-09-08 03:53:44 +0100         
10011153  edit  2021-09-08 03:53:44 +0100         
10011154  edit  2021-09-08 03:53:44 +0100         
10011155  edit  2021-09-08 03:53:44 +0100         
10011156  edit  2021-09-08 03:53:44 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.