Manylion cais “Request for documentation and internal discussions regarding NEPRO and any related or similar contracts with V4 Solutions Ltd and V4 Holdings Ltd

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2257736  sent  2017-02-09 14:55:30 +0000  waiting_response  2017-02-09 14:55:30 +0000  waiting_response  outgoing  
2265797  response  2017-02-16 15:25:54 +0000    2017-02-23 07:55:49 +0000  waiting_response  incoming  
2273709  status_update  2017-02-23 07:55:49 +0000  waiting_response  2017-02-23 07:55:49 +0000  waiting_response   
2291322  response  2017-03-08 16:35:39 +0000    2017-03-10 13:46:54 +0000  partially_successful  incoming  
2293688  status_update  2017-03-10 13:46:54 +0000  partially_successful  2017-03-10 13:46:54 +0000  partially_successful   
2293793  followup_sent  2017-03-10 14:36:52 +0000        outgoing  
2325750  response  2017-04-07 18:48:19 +0100    2017-04-24 23:56:29 +0100  successful  incoming  
2343298  status_update  2017-04-24 23:56:29 +0100  successful  2017-04-24 23:56:29 +0100  successful   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.