Manylion cais “Request for details of Dictation systems used and planned

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2713056  sent  2018-01-22 16:19:38 +0000  waiting_response  2018-01-22 16:19:38 +0000  waiting_response  outgoing  
2718767  response  2018-01-25 18:23:10 +0000    2018-01-26 08:16:19 +0000  waiting_response  incoming  
2719240  status_update  2018-01-26 08:16:19 +0000  waiting_response  2018-01-26 08:16:19 +0000  waiting_response   
2741197  response  2018-02-09 15:35:01 +0000    2018-02-09 15:53:18 +0000  successful  incoming  
2741232  status_update  2018-02-09 15:53:18 +0000  successful  2018-02-09 15:53:18 +0000  successful   
3035507  edit  2018-05-10 03:45:35 +0100         
3035508  edit  2018-05-10 03:45:35 +0100         
3035509  edit  2018-05-10 03:45:35 +0100         
3035510  edit  2018-05-10 03:45:35 +0100         
3035511  edit  2018-05-10 03:45:35 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.