Manylion cais “Request for complete list of book/essay titles and all other materials that come under the umbrella of 'Access to security sensitive material'.

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3696670  sent  2018-11-12 11:45:34 +0000  waiting_response  2018-11-12 11:45:34 +0000  waiting_response  outgoing  
3697003  response  2018-11-12 13:52:26 +0000    2018-11-23 14:52:31 +0000  waiting_response  incoming  
3736735  status_update  2018-11-23 14:52:31 +0000  waiting_response  2018-11-23 14:52:31 +0000  waiting_response   
3790959  response  2018-12-11 11:02:43 +0000    2018-12-14 11:10:01 +0000  partially_successful  incoming  
3801309  status_update  2018-12-14 11:10:01 +0000  partially_successful  2018-12-14 11:10:01 +0000  partially_successful   
4235620  edit  2019-03-15 03:45:28 +0000         
4235621  edit  2019-03-15 03:45:28 +0000         
4235622  edit  2019-03-15 03:45:28 +0000         
4235623  edit  2019-03-15 03:45:28 +0000         
4235624  edit  2019-03-15 03:45:28 +0000         
5874302  edit  2019-12-15 03:46:38 +0000         
5874303  edit  2019-12-15 03:46:38 +0000         
5874304  edit  2019-12-15 03:46:38 +0000         
5874305  edit  2019-12-15 03:46:38 +0000         
5874306  edit  2019-12-15 03:46:38 +0000         
5874307  edit  2019-12-15 03:46:38 +0000         
5874308  edit  2019-12-15 03:46:38 +0000         
5874309  edit  2019-12-15 03:46:38 +0000         
5874310  edit  2019-12-15 03:46:38 +0000         
5874311  edit  2019-12-15 03:46:39 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.