Manylion cais “Request all correspondence held between BEIS and UKOOG, Third Energy, Barclays Bank & anyone seeking permission to frack at Kirby Misperton

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2684078  sent  2017-12-29 13:43:32 +0000  waiting_response  2017-12-29 13:43:33 +0000  waiting_response  outgoing  
2685760  response  2018-01-02 11:28:52 +0000    2018-01-06 12:23:54 +0000  waiting_response  incoming  
2690988  status_update  2018-01-06 12:23:54 +0000  waiting_response  2018-01-06 12:23:54 +0000  waiting_response   
2715188  response  2018-01-23 16:41:06 +0000        incoming  
2965728  edit  2018-04-24 03:45:48 +0100         
2965729  edit  2018-04-24 03:45:48 +0100         
2965730  edit  2018-04-24 03:45:48 +0100         
2965731  edit  2018-04-24 03:45:48 +0100         
3947068  edit  2019-01-24 03:53:32 +0000         
3947069  edit  2019-01-24 03:53:32 +0000         
3947070  edit  2019-01-24 03:53:32 +0000         
3947071  edit  2019-01-24 03:53:32 +0000         
3947072  edit  2019-01-24 03:53:32 +0000         
3947073  edit  2019-01-24 03:53:32 +0000         
3947074  edit  2019-01-24 03:53:32 +0000         
3947075  edit  2019-01-24 03:53:32 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.