Manylion cais “Remuneration

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
3753414  sent    2018-11-30 00:33:50 +0000  waiting_response  waiting_response  2018-11-30 00:33:50 +0000  outgoing  
3755742  response    2018-11-30 09:00:57 +0000    waiting_response  2018-11-30 11:06:44 +0000  incoming  
3755961  status_update    2018-11-30 11:06:44 +0000  waiting_response  waiting_response  2018-11-30 11:06:44 +0000   
3756072  response    2018-11-30 11:52:19 +0000        incoming  
4164044  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-03-01 03:57:20 +0000         
4164045  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-03-01 03:57:20 +0000         
4164046  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-03-01 03:57:20 +0000         
4164047  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-03-01 03:57:20 +0000         
5797392  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-01 03:49:42 +0000         
5797393  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-01 03:49:42 +0000         
5797394  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-01 03:49:43 +0000         
5797395  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-01 03:49:43 +0000         
5797396  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-01 03:49:43 +0000         
5797397  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-01 03:49:43 +0000         
5797398  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-01 03:49:43 +0000         
5797399  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-01 03:49:43 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.