Manylion cais “Rejected applications for grants

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3790590  sent  2018-12-11 09:28:42 +0000  waiting_response  2018-12-11 09:28:42 +0000  waiting_response  outgoing  
3791383  response  2018-12-11 13:47:49 +0000    2018-12-11 14:53:28 +0000  waiting_response  incoming  
3791607  status_update  2018-12-11 14:53:27 +0000  waiting_response  2018-12-11 14:53:27 +0000  waiting_response   
3853344  response  2019-01-04 15:06:11 +0000    2019-01-06 22:38:03 +0000  successful  incoming  
3857978  status_update  2019-01-06 22:38:02 +0000  successful  2019-01-06 22:38:03 +0000  successful   
4346369  edit  2019-04-07 03:45:27 +0100         
4346370  edit  2019-04-07 03:45:27 +0100         
4346371  edit  2019-04-07 03:45:27 +0100         
4346372  edit  2019-04-07 03:45:27 +0100         
4346373  edit  2019-04-07 03:45:27 +0100         
5982713  edit  2020-01-07 03:46:25 +0000         
5982714  edit  2020-01-07 03:46:25 +0000         
5982715  edit  2020-01-07 03:46:25 +0000         
5982716  edit  2020-01-07 03:46:25 +0000         
5982717  edit  2020-01-07 03:46:25 +0000         
5982718  edit  2020-01-07 03:46:25 +0000         
5982719  edit  2020-01-07 03:46:25 +0000         
5982720  edit  2020-01-07 03:46:25 +0000         
5982721  edit  2020-01-07 03:46:25 +0000         
5982722  edit  2020-01-07 03:46:25 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.