Manylion cais “Recruitment procedure for specific contractor.

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4242043  sent  2019-03-15 20:24:01 +0000  waiting_response  2019-03-15 20:24:01 +0000  waiting_response  outgoing  
4253966  response  2019-03-18 07:40:43 +0000        incoming  
4367786  response  2019-04-10 12:16:31 +0100        incoming  
4865099  edit  2019-07-11 03:46:04 +0100         
4865100  edit  2019-07-11 03:46:04 +0100         
4865101  edit  2019-07-11 03:46:04 +0100         
6661524  edit  2020-04-11 04:09:11 +0100         
6661525  edit  2020-04-11 04:09:11 +0100         
6661526  edit  2020-04-11 04:09:11 +0100         
6661527  edit  2020-04-11 04:09:11 +0100         
6661528  edit  2020-04-11 04:09:11 +0100         
6661529  edit  2020-04-11 04:09:11 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.