Manylion cais “Recruitment Advertising

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2767308  sent  2018-03-01 11:30:51 +0000  waiting_response  2018-03-01 11:30:51 +0000  waiting_response  outgoing  
2887668  overdue  2018-04-04 00:00:00 +0100         
3120751  very_overdue  2018-06-01 00:00:00 +0100         
3123114  edit  2018-06-02 03:45:40 +0100         
3123115  edit  2018-06-02 03:45:40 +0100         
3123116  edit  2018-06-02 03:45:40 +0100         
4171321  edit  2019-03-02 03:46:37 +0000         
4171322  edit  2019-03-02 03:46:37 +0000         
4171323  edit  2019-03-02 03:46:37 +0000         
4171324  edit  2019-03-02 03:46:37 +0000         
4171325  edit  2019-03-02 03:46:37 +0000         
4171326  edit  2019-03-02 03:46:37 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.