Manylion cais “Reassurance from Fujitsu that Horizon evidence was sufficent to prosecute SPM.s.

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
13455749  sent    2022-11-20 08:22:31 +0000  waiting_response  waiting_response  2022-11-20 08:22:32 +0000  outgoing  
13458787  response    2022-11-21 09:41:28 +0000    waiting_response  2022-11-21 13:06:03 +0000  incoming  
13461024  status_update    2022-11-21 13:06:03 +0000  waiting_response  waiting_response  2022-11-21 13:06:03 +0000   
13693861  response    2022-12-19 13:36:53 +0000    not_held  2022-12-30 08:40:02 +0000  incoming  
13760327  status_update  described_state  2022-12-30 08:40:02 +0000  not_held  not_held  2022-12-30 08:40:02 +0000   
14597028  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-31 03:47:02 +0100         
14597029  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-31 03:47:02 +0100         
14597030  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-31 03:47:02 +0100         
14597031  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-31 03:47:02 +0100         
14597032  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-03-31 03:47:02 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.