Manylion cais “RE; Case number HQ013 X 02162 Kimathi and Others versus Foreign and Commonwealth Office and others

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5299717  sent  2019-09-08 19:32:06 +0100  waiting_response  2019-09-08 19:32:07 +0100  waiting_response  outgoing  
5299718  response  2019-09-08 19:36:35 +0100        incoming  
5302896  response  2019-09-09 11:36:42 +0100    2019-09-10 13:35:12 +0100  rejected  incoming  
5306277  status_update  2019-09-10 13:35:11 +0100  rejected  2019-09-10 13:35:12 +0100  rejected   
5848818  edit  2019-12-11 03:55:48 +0000         
5848819  edit  2019-12-11 03:55:48 +0000         
5848820  edit  2019-12-11 03:55:48 +0000         
5848821  edit  2019-12-11 03:55:48 +0000         
7623820  edit  2020-09-11 03:49:07 +0100         
7623821  edit  2020-09-11 03:49:07 +0100         
7623822  edit  2020-09-11 03:49:07 +0100         
7623823  edit  2020-09-11 03:49:07 +0100         
7623824  edit  2020-09-11 03:49:07 +0100         
7623825  edit  2020-09-11 03:49:07 +0100         
7623826  edit  2020-09-11 03:49:07 +0100         
7623827  edit  2020-09-11 03:49:07 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.