Manylion cais “Racism in Milton Keynes and 3 Counties Deliberate Malicious Reports to Police Defamation

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5841341  sent  2019-12-10 06:58:13 +0000  waiting_response  2019-12-10 06:58:13 +0000  waiting_response  outgoing  
5841342  response  2019-12-10 06:58:33 +0000        incoming  
5859046  response  2019-12-12 07:11:09 +0000        incoming  
6468067  edit  2020-03-13 03:48:43 +0000         
6468068  edit  2020-03-13 03:48:43 +0000         
6468069  edit  2020-03-13 03:48:43 +0000         
8215941  edit  2020-12-13 03:50:16 +0000         
8215942  edit  2020-12-13 03:50:16 +0000         
8215943  edit  2020-12-13 03:50:16 +0000         
8215944  edit  2020-12-13 03:50:16 +0000         
8215945  edit  2020-12-13 03:50:16 +0000         
8215946  edit  2020-12-13 03:50:16 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.