Manylion cais “Public papers from most recent Primary Care Committee and use of GPPS

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4352892  sent  2019-04-08 11:03:39 +0100  waiting_response  2019-04-08 11:03:39 +0100  waiting_response  outgoing  
4353639  response  2019-04-08 15:05:33 +0100    2019-04-18 11:23:15 +0100  partially_successful  incoming  
4412458  status_update  2019-04-18 11:23:15 +0100  partially_successful  2019-04-18 11:23:15 +0100  partially_successful   
4441801  response  2019-04-24 11:54:30 +0100    2019-09-12 11:22:18 +0100  successful  incoming  
4949677  edit  2019-07-25 03:47:22 +0100         
4949678  edit  2019-07-25 03:47:22 +0100         
4949679  edit  2019-07-25 03:47:22 +0100         
4949680  edit  2019-07-25 03:47:22 +0100         
5324312  status_update  2019-09-12 11:22:18 +0100  successful  2019-09-12 11:22:18 +0100  successful   
7633087  edit  2020-09-13 03:46:49 +0100         
7633088  edit  2020-09-13 03:46:49 +0100         
7633089  edit  2020-09-13 03:46:49 +0100         
7633090  edit  2020-09-13 03:46:49 +0100         
7633091  edit  2020-09-13 03:46:49 +0100         
7633092  edit  2020-09-13 03:46:49 +0100         
7633093  edit  2020-09-13 03:46:49 +0100         
7633094  edit  2020-09-13 03:46:49 +0100         
7633095  edit  2020-09-13 03:46:49 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.