Manylion cais “Public Interest Disqualifications - Valid Period

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6430270  sent  2020-03-08 02:40:28 +0000  waiting_response  2020-03-08 02:40:29 +0000  waiting_response  outgoing  
6631683  overdue  2020-04-07 00:00:00 +0100         
6632916  response  2020-04-07 18:29:21 +0100    2020-10-24 00:31:03 +0100  waiting_response  incoming  
7884731  very_overdue  2020-05-07 00:00:00 +0100         
7225421  edit  2020-07-08 03:48:08 +0100         
7225422  edit  2020-07-08 03:48:08 +0100         
7225423  edit  2020-07-08 03:48:08 +0100         
7878597  status_update  2020-10-24 00:31:02 +0100  waiting_response  2020-10-24 00:31:03 +0100  waiting_response   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.