Manylion cais “£30,000 Burglary arrest of Northumbria Police Chief (Greg Vant) singer son (Matthew Vant) 'hushed up' .... Northumbria Police & IOPC / IPCC Conceal / cover-up report from public...

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
3613971  sent    2018-10-17 17:48:38 +0100  waiting_response  waiting_response  2018-10-17 17:48:38 +0100  outgoing  
3706381  overdue    2018-11-15 00:00:00 +0000         
3722799  status_update  described_state  2018-11-20 16:51:12 +0000  rejected  rejected  2018-11-20 16:51:12 +0000   
4109045  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-21 03:45:46 +0000         
4109046  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-21 03:45:46 +0000         
4109047  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-21 03:45:46 +0000         
5734660  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-21 03:48:07 +0000         
5734661  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-21 03:48:07 +0000         
5734662  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-21 03:48:07 +0000         
5734663  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-21 03:48:07 +0000         
5734664  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-21 03:48:07 +0000         
5734665  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-21 03:48:07 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.