Manylion cais “£30,000 Burglary arrest of Northumbria Police Chief (Greg Vant ) singer son (Matthew Vant) 'hushed up' ....

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3613957  sent  2018-10-17 17:43:10 +0100  waiting_response  2018-10-17 17:43:10 +0100  waiting_response  outgoing  
3617562  response  2018-10-18 11:16:13 +0100    2020-02-15 14:18:21 +0000  rejected  incoming  
3624205  status_update  2018-10-19 20:55:40 +0100  not_held  2018-10-19 20:55:40 +0100  not_held   
3624206  followup_sent  2018-10-19 20:58:26 +0100        outgoing  
3666652  comment  2018-11-02 15:57:31 +0000         
3924751  edit  2019-01-20 04:01:00 +0000         
3924752  edit  2019-01-20 04:01:00 +0000         
3924753  edit  2019-01-20 04:01:00 +0000         
3924754  edit  2019-01-20 04:01:00 +0000         
3924755  edit  2019-01-20 04:01:00 +0000         
5546561  edit  2019-10-20 03:49:01 +0100         
5546562  edit  2019-10-20 03:49:01 +0100         
5546563  edit  2019-10-20 03:49:01 +0100         
5546564  edit  2019-10-20 03:49:01 +0100         
5546565  edit  2019-10-20 03:49:01 +0100         
5546566  edit  2019-10-20 03:49:02 +0100         
5546567  edit  2019-10-20 03:49:02 +0100         
5546568  edit  2019-10-20 03:49:02 +0100         
5546569  edit  2019-10-20 03:49:02 +0100         
5546570  edit  2019-10-20 03:49:02 +0100         
6286041  status_update  2020-02-15 14:18:20 +0000  rejected  2020-02-15 14:18:20 +0000  rejected   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.