Manylion cais “Potholes in Poole

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4050296  sent  2019-02-09 21:58:35 +0000  waiting_response  2019-02-09 21:58:35 +0000  waiting_response  outgoing  
4050297  response  2019-02-09 21:58:55 +0000        incoming  
4156541  response  2019-02-28 14:11:14 +0000        incoming  
4156767  followup_sent  2019-02-28 15:41:55 +0000        outgoing  
4156768  response  2019-02-28 15:42:17 +0000        incoming  
4168313  response  2019-03-01 14:37:58 +0000    2019-10-19 23:01:06 +0100  successful  incoming  
4650324  edit  2019-06-02 03:46:04 +0100         
4650325  edit  2019-06-02 03:46:04 +0100         
4650326  edit  2019-06-02 03:46:04 +0100         
4650327  edit  2019-06-02 03:46:04 +0100         
4650328  edit  2019-06-02 03:46:04 +0100         
4650329  edit  2019-06-02 03:46:04 +0100         
5541974  status_update  2019-10-19 23:01:06 +0100  successful  2019-10-19 23:01:06 +0100  successful   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.