Manylion cais “Please provide minutes and papers of Council, 15 February 2019

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5547088  sent  2019-10-20 18:44:56 +0100  waiting_response  2019-10-20 18:44:56 +0100  waiting_response  outgoing  
5549501  response  2019-10-21 13:35:29 +0100    2019-11-01 08:11:34 +0000  waiting_response  incoming  
5626052  status_update  2019-11-01 08:11:34 +0000  waiting_response  2019-11-01 08:11:34 +0000  waiting_response   
5626059  comment  2019-11-01 08:14:45 +0000         
5626600  response  2019-11-01 11:25:06 +0000    2019-11-07 10:58:17 +0000  partially_successful  incoming  
5658386  status_update  2019-11-07 10:58:17 +0000  partially_successful  2019-11-07 10:58:17 +0000  partially_successful   
6232806  edit  2020-02-08 03:46:57 +0000         
6232807  edit  2020-02-08 03:46:57 +0000         
6232808  edit  2020-02-08 03:46:57 +0000         
6232809  edit  2020-02-08 03:46:57 +0000         
6232810  edit  2020-02-08 03:46:58 +0000         
6232811  edit  2020-02-08 03:46:58 +0000         
7972263  edit  2020-11-08 03:48:40 +0000         
7972264  edit  2020-11-08 03:48:40 +0000         
7972265  edit  2020-11-08 03:48:40 +0000         
7972266  edit  2020-11-08 03:48:40 +0000         
7972267  edit  2020-11-08 03:48:40 +0000         
7972268  edit  2020-11-08 03:48:40 +0000         
7972269  edit  2020-11-08 03:48:40 +0000         
7972270  edit  2020-11-08 03:48:40 +0000         
7972271  edit  2020-11-08 03:48:40 +0000         
7972272  edit  2020-11-08 03:48:40 +0000         
7972273  edit  2020-11-08 03:48:40 +0000         
7972274  edit  2020-11-08 03:48:40 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.