Manylion cais “Planning files for SK93/0205/71/9 and S01/0912/71

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7697012  sent  2020-09-25 01:30:43 +0100  waiting_response  2020-09-25 01:30:44 +0100  waiting_response  outgoing  
7860288  response  2020-10-21 09:24:51 +0100    2020-10-21 10:40:30 +0100  waiting_response  incoming  
7860536  status_update  2020-10-21 10:40:29 +0100  waiting_response  2020-10-21 10:40:30 +0100  waiting_response   
7884464  overdue  2020-10-24 00:00:00 +0100         
7897920  response  2020-10-26 11:40:21 +0000        incoming  
7897998  response  2020-10-26 12:01:16 +0000    2020-11-20 13:08:00 +0000  partially_successful  incoming  
8070125  status_update  2020-11-20 13:08:00 +0000  partially_successful  2020-11-20 13:08:00 +0000  partially_successful   
8696447  edit  2021-02-21 03:46:11 +0000         
8696448  edit  2021-02-21 03:46:11 +0000         
8696449  edit  2021-02-21 03:46:11 +0000         
8696450  edit  2021-02-21 03:46:12 +0000         
8696451  edit  2021-02-21 03:46:12 +0000         
8696452  edit  2021-02-21 03:46:12 +0000         
8696453  edit  2021-02-21 03:46:12 +0000         
10545214  edit  2021-11-21 03:47:50 +0000         
10545215  edit  2021-11-21 03:47:50 +0000         
10545216  edit  2021-11-21 03:47:50 +0000         
10545217  edit  2021-11-21 03:47:50 +0000         
10545218  edit  2021-11-21 03:47:50 +0000         
10545219  edit  2021-11-21 03:47:50 +0000         
10545220  edit  2021-11-21 03:47:50 +0000         
10545221  edit  2021-11-21 03:47:50 +0000         
10545222  edit  2021-11-21 03:47:50 +0000         
10545223  edit  2021-11-21 03:47:50 +0000         
10545224  edit  2021-11-21 03:47:50 +0000         
10545225  edit  2021-11-21 03:47:50 +0000         
10545226  edit  2021-11-21 03:47:50 +0000         
10545227  edit  2021-11-21 03:47:50 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.