Manylion cais “PIP Authority Independent Audit

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
4938963  sent    2019-07-23 16:46:45 +0100  waiting_response  waiting_response  2019-07-23 16:46:46 +0100  outgoing  
4938967  response    2019-07-23 16:48:08 +0100    waiting_response  2019-07-23 17:32:53 +0100  incoming  
4939073  status_update    2019-07-23 17:32:52 +0100  waiting_response  waiting_response  2019-07-23 17:32:53 +0100   
5142712  overdue    2019-08-22 00:00:00 +0100         
5368125  response    2019-09-19 10:44:55 +0100    not_held  2019-09-22 10:57:58 +0100  incoming  
5389775  status_update  described_state  2019-09-22 10:57:57 +0100  not_held  not_held  2019-09-22 10:57:58 +0100   
5917965  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-23 03:45:19 +0000         
5917966  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-23 03:45:19 +0000         
5917967  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-23 03:45:19 +0000         
5917968  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-23 03:45:19 +0000         
5917969  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-23 03:45:19 +0000         
5917970  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-23 03:45:19 +0000         
7687149  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-09-23 03:46:29 +0100         
7687150  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-09-23 03:46:29 +0100         
7687151  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-09-23 03:46:29 +0100         
7687152  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-09-23 03:46:29 +0100         
7687153  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-09-23 03:46:29 +0100         
7687154  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-09-23 03:46:29 +0100         
7687155  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-09-23 03:46:29 +0100         
7687156  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-09-23 03:46:29 +0100         
7687157  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-09-23 03:46:29 +0100         
7687158  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-09-23 03:46:29 +0100         
7687159  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-09-23 03:46:29 +0100         
7687160  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-09-23 03:46:29 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.