Manylion cais “Philosophy Admission Statistics 2015 - 2019

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6997797  sent  2020-06-02 03:40:34 +0100  waiting_response  2020-06-02 03:40:34 +0100  waiting_response  outgoing  
7184754  overdue  2020-07-01 00:00:00 +0100         
7292779  response  2020-07-17 15:28:30 +0100    2020-07-22 15:38:35 +0100  partially_successful  incoming  
7324157  status_update  2020-07-22 15:38:35 +0100  partially_successful  2020-07-22 15:38:35 +0100  partially_successful   
7870767  edit  2020-10-23 03:45:42 +0100         
7870768  edit  2020-10-23 03:45:42 +0100         
7870769  edit  2020-10-23 03:45:42 +0100         
7870770  edit  2020-10-23 03:45:42 +0100         
9688255  edit  2021-07-23 03:48:28 +0100         
9688256  edit  2021-07-23 03:48:28 +0100         
9688257  edit  2021-07-23 03:48:29 +0100         
9688258  edit  2021-07-23 03:48:29 +0100         
9688259  edit  2021-07-23 03:48:29 +0100         
9688260  edit  2021-07-23 03:48:29 +0100         
9688261  edit  2021-07-23 03:48:29 +0100         
9688262  edit  2021-07-23 03:48:29 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.