Manylion cais “"Phase Plan" for Hoylake Golf Resort/Celtic Manor Resort project

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4220587  sent  2019-03-12 11:39:02 +0000  waiting_response  2019-03-12 11:39:02 +0000  waiting_response  outgoing  
4367910  response  2019-04-10 13:04:37 +0100    2019-04-10 14:56:45 +0100  waiting_response  incoming  
4368130  followup_sent  2019-04-10 14:56:22 +0100        outgoing  
4368131  status_update  2019-04-10 14:56:45 +0100  waiting_response  2019-04-10 14:56:45 +0100  waiting_response   
4373058  overdue  2019-04-11 00:00:00 +0100         
4499118  response  2019-05-03 09:30:56 +0100    2019-05-03 12:36:20 +0100  rejected  incoming  
4499784  status_update  2019-05-03 12:36:20 +0100  rejected  2019-05-03 12:36:20 +0100  rejected   
5014266  edit  2019-08-04 03:45:27 +0100         
5014267  edit  2019-08-04 03:45:27 +0100         
5014268  edit  2019-08-04 03:45:27 +0100         
5014269  edit  2019-08-04 03:45:27 +0100         
5014270  edit  2019-08-04 03:45:27 +0100         
5014271  edit  2019-08-04 03:45:27 +0100         
5014272  edit  2019-08-04 03:45:27 +0100         
6807207  edit  2020-05-04 03:49:20 +0100         
6807208  edit  2020-05-04 03:49:20 +0100         
6807209  edit  2020-05-04 03:49:20 +0100         
6807210  edit  2020-05-04 03:49:21 +0100         
6807211  edit  2020-05-04 03:49:21 +0100         
6807212  edit  2020-05-04 03:49:21 +0100         
6807213  edit  2020-05-04 03:49:21 +0100         
6807214  edit  2020-05-04 03:49:21 +0100         
6807215  edit  2020-05-04 03:49:21 +0100         
6807216  edit  2020-05-04 03:49:21 +0100         
6807217  edit  2020-05-04 03:49:21 +0100         
6807218  edit  2020-05-04 03:49:21 +0100         
6807219  edit  2020-05-04 03:49:21 +0100         
6807220  edit  2020-05-04 03:49:21 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.