Manylion cais “Personal Data Breaches

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4611318  sent  2019-05-24 09:32:25 +0100  waiting_response  2019-05-24 09:32:25 +0100  waiting_response  outgoing  
4612632  response  2019-05-24 16:09:43 +0100    2019-05-28 08:21:48 +0100  waiting_response  incoming  
4628646  status_update  2019-05-28 08:21:48 +0100  waiting_response  2019-05-28 08:21:48 +0100  waiting_response   
4717870  response  2019-06-13 17:33:27 +0100    2019-06-19 09:17:41 +0100  successful  incoming  
4749191  status_update  2019-06-19 09:17:41 +0100  successful  2019-06-19 09:17:41 +0100  successful   
5370346  edit  2019-09-20 03:45:55 +0100         
5370347  edit  2019-09-20 03:45:55 +0100         
5370348  edit  2019-09-20 03:45:55 +0100         
5370349  edit  2019-09-20 03:45:55 +0100         
5370350  edit  2019-09-20 03:45:55 +0100         
7129852  edit  2020-06-20 03:49:29 +0100         
7129853  edit  2020-06-20 03:49:29 +0100         
7129854  edit  2020-06-20 03:49:29 +0100         
7129855  edit  2020-06-20 03:49:29 +0100         
7129856  edit  2020-06-20 03:49:29 +0100         
7129857  edit  2020-06-20 03:49:29 +0100         
7129858  edit  2020-06-20 03:49:29 +0100         
7129859  edit  2020-06-20 03:49:29 +0100         
7129860  edit  2020-06-20 03:49:29 +0100         
7129861  edit  2020-06-20 03:49:29 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.