Manylion cais “Personal Data Breaches

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4611316  sent  2019-05-24 09:32:22 +0100  waiting_response  2019-05-24 09:32:22 +0100  waiting_response  outgoing  
4611323  response  2019-05-24 09:32:38 +0100    2019-05-24 09:33:05 +0100  waiting_response  incoming  
4611326  status_update  2019-05-24 09:33:05 +0100  waiting_response  2019-05-24 09:33:05 +0100  waiting_response   
4764209  response  2019-06-21 14:33:47 +0100    2019-06-25 08:01:38 +0100  successful  incoming  
4779505  status_update  2019-06-25 08:01:38 +0100  successful  2019-06-25 08:01:38 +0100  successful   
5407855  edit  2019-09-26 03:45:45 +0100         
5407856  edit  2019-09-26 03:45:45 +0100         
5407857  edit  2019-09-26 03:45:45 +0100         
5407858  edit  2019-09-26 03:45:45 +0100         
5407859  edit  2019-09-26 03:45:45 +0100         
7157545  edit  2020-06-26 03:50:46 +0100         
7157546  edit  2020-06-26 03:50:46 +0100         
7157547  edit  2020-06-26 03:50:46 +0100         
7157548  edit  2020-06-26 03:50:46 +0100         
7157549  edit  2020-06-26 03:50:46 +0100         
7157550  edit  2020-06-26 03:50:46 +0100         
7157551  edit  2020-06-26 03:50:46 +0100         
7157552  edit  2020-06-26 03:50:46 +0100         
7157553  edit  2020-06-26 03:50:46 +0100         
7157554  edit  2020-06-26 03:50:46 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.