Manylion cais “People from Cardiff in prison by postcode

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5920094  set_embargo  2019-12-23 13:25:26 +0000         
5920095  sent  2019-12-23 13:25:26 +0000  waiting_response  2019-12-23 13:25:26 +0000  waiting_response  outgoing  
6102342  response  2020-01-22 16:16:45 +0000  successful  2020-01-30 22:31:45 +0000  successful  incoming  
8070734  expire_embargo  2020-11-20 18:26:21 +0000         
8071404  edit  2020-11-21 03:45:39 +0000         
8071405  edit  2020-11-21 03:45:39 +0000         
8071406  edit  2020-11-21 03:45:39 +0000         
8071407  edit  2020-11-21 03:45:39 +0000         
8524391  edit  2021-01-31 03:48:35 +0000         
8524392  edit  2021-01-31 03:48:35 +0000         
8524393  edit  2021-01-31 03:48:35 +0000         
8524394  edit  2021-01-31 03:48:35 +0000         
8524395  edit  2021-01-31 03:48:35 +0000         
8524396  edit  2021-01-31 03:48:35 +0000         
8524397  edit  2021-01-31 03:48:35 +0000         
8524398  edit  2021-01-31 03:48:35 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.