Manylion cais “PCPF Investments

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6326629  sent  2020-02-21 14:07:05 +0000  waiting_response  2020-02-21 14:07:05 +0000  waiting_response  outgoing  
6326758  response  2020-02-21 14:42:44 +0000        incoming  
6326767  response  2020-02-21 14:48:25 +0000        incoming  
6501082  response  2020-03-17 09:27:05 +0000        incoming  
7105284  edit  2020-06-18 03:46:06 +0100         
7105285  edit  2020-06-18 03:46:06 +0100         
7105286  edit  2020-06-18 03:46:06 +0100         
7105287  edit  2020-06-18 03:46:06 +0100         
8900649  edit  2021-03-18 03:49:05 +0000         
8900650  edit  2021-03-18 03:49:05 +0000         
8900651  edit  2021-03-18 03:49:05 +0000         
8900652  edit  2021-03-18 03:49:05 +0000         
8900653  edit  2021-03-18 03:49:05 +0000         
8900654  edit  2021-03-18 03:49:05 +0000         
8900655  edit  2021-03-18 03:49:05 +0000         
8900656  edit  2021-03-18 03:49:05 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.