Manylion cais “Patient self-Assessment prior to referral to Functional Bowel / IBS Clinic

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4289836  sent  2019-03-24 19:54:32 +0000  waiting_response  2019-03-24 19:54:32 +0000  waiting_response  outgoing  
4295631  response  2019-03-26 10:37:44 +0000    2019-03-26 18:18:51 +0000  waiting_response  incoming  
4296799  status_update  2019-03-26 18:18:51 +0000  waiting_response  2019-03-26 18:18:51 +0000  waiting_response   
4353993  response  2019-04-08 17:03:49 +0100    2019-04-10 13:15:06 +0100  successful  incoming  
4367944  status_update  2019-04-10 13:15:06 +0100  successful  2019-04-10 13:15:06 +0100  successful   
4865353  edit  2019-07-11 03:46:16 +0100         
4865354  edit  2019-07-11 03:46:16 +0100         
4865355  edit  2019-07-11 03:46:16 +0100         
4865356  edit  2019-07-11 03:46:16 +0100         
4865357  edit  2019-07-11 03:46:16 +0100         
6662102  edit  2020-04-11 04:09:38 +0100         
6662103  edit  2020-04-11 04:09:38 +0100         
6662104  edit  2020-04-11 04:09:38 +0100         
6662105  edit  2020-04-11 04:09:38 +0100         
6662106  edit  2020-04-11 04:09:38 +0100         
6662107  edit  2020-04-11 04:09:38 +0100         
6662108  edit  2020-04-11 04:09:38 +0100         
6662109  edit  2020-04-11 04:09:38 +0100         
6662110  edit  2020-04-11 04:09:38 +0100         
6662111  edit  2020-04-11 04:09:38 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.