Manylion cais “Pakistani representation

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
2690606  sent    2018-01-05 22:15:58 +0000  waiting_response  waiting_response  2018-01-05 22:15:58 +0000  outgoing  
2731934  overdue    2018-02-03 00:00:00 +0000         
2732322  followup_sent    2018-02-03 15:58:47 +0000        outgoing  
2774066  very_overdue    2018-03-03 00:00:00 +0000         
2895173  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-04-06 03:45:37 +0100         
2895174  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-04-06 03:45:37 +0100         
2895175  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-04-06 03:45:37 +0100         
2895176  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-04-06 03:45:37 +0100         
3288781  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-07-06 03:47:24 +0100         
3288782  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-07-06 03:47:24 +0100         
3288783  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-07-06 03:47:24 +0100         
3288784  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-07-06 03:47:24 +0100         
3288785  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-07-06 03:47:24 +0100         
3288786  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-07-06 03:47:24 +0100         
3288787  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-07-06 03:47:24 +0100         
3288788  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-07-06 03:47:24 +0100         
8636398  move_request  public_body_url_name  2021-02-13 20:30:39 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.