Manylion cais “Outline of costs for backing out of the Portland Park County Hall devlopment.

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2875752  sent  2018-03-30 21:42:55 +0100  waiting_response  2018-03-30 21:42:55 +0100  waiting_response  outgoing  
2882958  response  2018-04-03 09:52:03 +0100        incoming  
2950665  response  2018-04-19 16:12:55 +0100    2018-04-30 09:14:23 +0100  partially_successful  incoming  
2992001  status_update  2018-04-30 09:14:23 +0100  partially_successful  2018-04-30 09:14:23 +0100  partially_successful   
3376477  edit  2018-08-01 03:45:36 +0100         
3376478  edit  2018-08-01 03:45:36 +0100         
3376479  edit  2018-08-01 03:45:36 +0100         
3376480  edit  2018-08-01 03:45:36 +0100         
4480321  edit  2019-05-01 03:48:05 +0100         
4480322  edit  2019-05-01 03:48:05 +0100         
4480323  edit  2019-05-01 03:48:05 +0100         
4480324  edit  2019-05-01 03:48:05 +0100         
4480325  edit  2019-05-01 03:48:05 +0100         
4480326  edit  2019-05-01 03:48:05 +0100         
4480327  edit  2019-05-01 03:48:05 +0100         
4480328  edit  2019-05-01 03:48:05 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.