Manylion cais “OT Assessment Waiting List Numbers - HA

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4492241  set_embargo  2019-05-02 15:36:58 +0100         
4492242  sent  2019-05-02 15:36:58 +0100  waiting_response  2019-05-02 15:36:58 +0100  waiting_response  outgoing  
4492267  response  2019-05-02 15:37:16 +0100        incoming  
6736163  embargo_expiring  2020-04-23 00:00:00 +0100         
6781917  expire_embargo  2020-05-01 00:03:41 +0100         
6784857  edit  2020-05-01 03:57:12 +0100         
6784858  edit  2020-05-01 03:57:12 +0100         
6784859  edit  2020-05-01 03:57:13 +0100         
6784860  edit  2020-05-01 03:57:13 +0100         
6784861  edit  2020-05-01 03:57:13 +0100         
6802806  edit  2020-05-03 03:52:01 +0100         
6802807  edit  2020-05-03 03:52:02 +0100         
6802808  edit  2020-05-03 03:52:02 +0100         
6802809  edit  2020-05-03 03:52:02 +0100         
6802810  edit  2020-05-03 03:52:02 +0100         
6802811  edit  2020-05-03 03:52:02 +0100         
6802812  edit  2020-05-03 03:52:02 +0100         
6802813  edit  2020-05-03 03:52:02 +0100         
6802814  edit  2020-05-03 03:52:02 +0100         
6802815  edit  2020-05-03 03:52:02 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.