Manylion cais “OT Assessment Waiting List Numbers - HA

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4492407  set_embargo  2019-05-02 15:38:59 +0100         
4492408  sent  2019-05-02 15:38:59 +0100  waiting_response  2019-05-02 15:39:00 +0100  waiting_response  outgoing  
4492439  response  2019-05-02 15:39:20 +0100        incoming  
6736234  embargo_expiring  2020-04-23 00:00:00 +0100         
6781987  expire_embargo  2020-05-01 00:04:07 +0100         
6785248  edit  2020-05-01 03:58:27 +0100         
6785249  edit  2020-05-01 03:58:27 +0100         
6785250  edit  2020-05-01 03:58:28 +0100         
6785251  edit  2020-05-01 03:58:28 +0100         
6785252  edit  2020-05-01 03:58:28 +0100         
6803336  edit  2020-05-03 03:53:26 +0100         
6803337  edit  2020-05-03 03:53:26 +0100         
6803338  edit  2020-05-03 03:53:26 +0100         
6803339  edit  2020-05-03 03:53:26 +0100         
6803340  edit  2020-05-03 03:53:26 +0100         
6803341  edit  2020-05-03 03:53:27 +0100         
6803342  edit  2020-05-03 03:53:27 +0100         
6803343  edit  2020-05-03 03:53:27 +0100         
6803344  edit  2020-05-03 03:53:27 +0100         
6803345  edit  2020-05-03 03:53:27 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.