Manylion cais “Organisation Chart

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
6812576  sent    2020-05-04 11:38:28 +0100  waiting_response  waiting_response  2020-05-04 11:38:29 +0100  outgoing  
6812938  response    2020-05-04 15:16:32 +0100    waiting_response  2020-05-04 15:18:11 +0100  incoming  
6812940  status_update    2020-05-04 15:18:11 +0100  waiting_response  waiting_response  2020-05-04 15:18:11 +0100   
6821649  response    2020-05-05 10:34:00 +0100    successful  2020-05-05 10:42:05 +0100  incoming  
6821658  status_update  described_state  2020-05-05 10:42:05 +0100  successful  successful  2020-05-05 10:42:05 +0100   
7404842  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-06 03:46:23 +0100         
7404843  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-06 03:46:23 +0100         
7404844  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-06 03:46:23 +0100         
7404845  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-06 03:46:23 +0100         
7404846  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-06 03:46:23 +0100         
9191357  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-05-06 04:01:20 +0100         
9191358  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-05-06 04:01:20 +0100         
9191359  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-05-06 04:01:20 +0100         
9191360  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-05-06 04:01:20 +0100         
9191361  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-05-06 04:01:20 +0100         
9191362  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-05-06 04:01:20 +0100         
9191363  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-05-06 04:01:20 +0100         
9191364  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-05-06 04:01:20 +0100         
9191365  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-05-06 04:01:20 +0100         
9191366  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-05-06 04:01:20 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.