Manylion cais “Old train crew diagrams

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8489390  sent  2021-01-26 09:12:40 +0000  waiting_response  2021-01-26 09:12:40 +0000  waiting_response  outgoing  
8489533  response  2021-01-26 10:07:57 +0000    2021-02-01 08:28:03 +0000  waiting_response  incoming  
8532608  status_update  2021-02-01 08:28:03 +0000  waiting_response  2021-02-01 08:28:03 +0000  waiting_response   
8589549  response  2021-02-08 10:01:23 +0000    2021-02-09 20:48:27 +0000  successful  incoming  
8599007  status_update  2021-02-09 20:48:27 +0000  successful  2021-02-09 20:48:27 +0000  successful   
9210620  edit  2021-05-10 03:46:02 +0100         
9210621  edit  2021-05-10 03:46:02 +0100         
9210622  edit  2021-05-10 03:46:02 +0100         
9210623  edit  2021-05-10 03:46:02 +0100         
9210624  edit  2021-05-10 03:46:02 +0100         
11082934  edit  2022-02-10 03:50:36 +0000         
11082935  edit  2022-02-10 03:50:36 +0000         
11082936  edit  2022-02-10 03:50:36 +0000         
11082937  edit  2022-02-10 03:50:36 +0000         
11082938  edit  2022-02-10 03:50:36 +0000         
11082939  edit  2022-02-10 03:50:36 +0000         
11082940  edit  2022-02-10 03:50:37 +0000         
11082941  edit  2022-02-10 03:50:37 +0000         
11082942  edit  2022-02-10 03:50:37 +0000         
11082943  edit  2022-02-10 03:50:37 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.