Manylion cais “Offer Holder Statistics for Law M100 (2017/2018 admissions cycle)

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5133613  sent  2019-08-21 15:53:06 +0100  waiting_response  2019-08-21 15:53:06 +0100  waiting_response  outgoing  
5133614  response  2019-08-21 15:53:17 +0100        incoming  
5397919  response  2019-09-24 16:27:16 +0100    2021-01-20 02:11:42 +0000  successful  incoming  
5924813  edit  2019-12-25 03:45:46 +0000         
5924814  edit  2019-12-25 03:45:46 +0000         
5924815  edit  2019-12-25 03:45:46 +0000         
7699859  edit  2020-09-25 03:47:24 +0100         
7699860  edit  2020-09-25 03:47:24 +0100         
7699861  edit  2020-09-25 03:47:24 +0100         
7699862  edit  2020-09-25 03:47:24 +0100         
7699863  edit  2020-09-25 03:47:24 +0100         
7699864  edit  2020-09-25 03:47:24 +0100         
8433379  status_update  2021-01-20 02:11:42 +0000  successful  2021-01-20 02:11:42 +0000  successful   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.