Manylion cais “Occupational Health with Welsh Government

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
10645065  sent  2021-12-03 13:41:45 +0000  waiting_response  2021-12-03 13:41:45 +0000  waiting_response  outgoing  
10793365  response  2021-12-30 09:28:50 +0000    2022-01-24 09:19:07 +0000  successful  incoming  
10950310  status_update  2022-01-24 09:19:07 +0000  successful  2022-01-24 09:19:07 +0000  successful   
11724639  edit  2022-04-25 03:45:51 +0100         
11724640  edit  2022-04-25 03:45:51 +0100         
11724641  edit  2022-04-25 03:45:51 +0100         
13945567  edit  2023-01-25 03:54:07 +0000         
13945568  edit  2023-01-25 03:54:07 +0000         
13945569  edit  2023-01-25 03:54:07 +0000         
13945570  edit  2023-01-25 03:54:08 +0000         
13945571  edit  2023-01-25 03:54:08 +0000         
13945572  edit  2023-01-25 03:54:08 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.