Manylion cais “Number of rejections for grammar schools (after 1st round)

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8887515  sent  2021-03-16 18:24:54 +0000  waiting_response  2021-03-16 18:24:54 +0000  waiting_response  outgoing  
8903996  response  2021-03-18 15:31:03 +0000    2021-03-22 08:28:51 +0000  waiting_response  incoming  
8928678  status_update  2021-03-22 08:28:51 +0000  waiting_response  2021-03-22 08:28:51 +0000  waiting_response   
9029756  response  2021-04-08 08:47:38 +0100    2021-04-08 09:30:23 +0100  successful  incoming  
9029851  status_update  2021-04-08 09:30:23 +0100  successful  2021-04-08 09:30:23 +0100  successful   
9598825  edit  2021-07-09 03:48:41 +0100         
9598826  edit  2021-07-09 03:48:41 +0100         
9598827  edit  2021-07-09 03:48:41 +0100         
9598828  edit  2021-07-09 03:48:41 +0100         
9598829  edit  2021-07-09 03:48:41 +0100         
11602419  edit  2022-04-09 03:53:47 +0100         
11602420  edit  2022-04-09 03:53:47 +0100         
11602421  edit  2022-04-09 03:53:47 +0100         
11602422  edit  2022-04-09 03:53:47 +0100         
11602423  edit  2022-04-09 03:53:47 +0100         
11602424  edit  2022-04-09 03:53:47 +0100         
11602425  edit  2022-04-09 03:53:47 +0100         
11602426  edit  2022-04-09 03:53:48 +0100         
11602427  edit  2022-04-09 03:53:48 +0100         
11602428  edit  2022-04-09 03:53:48 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.