Manylion cais “Number of COVID-19 deaths and their flu vaccination status

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7536214  sent  2020-08-27 11:41:32 +0100  waiting_response  2020-08-27 11:41:32 +0100  waiting_response  outgoing  
7536320  response  2020-08-27 12:40:56 +0100    2020-08-27 13:20:47 +0100  waiting_response  incoming  
7536382  status_update  2020-08-27 13:20:47 +0100  waiting_response  2020-08-27 13:20:47 +0100  waiting_response   
7696604  response  2020-09-24 16:59:47 +0100    2020-09-28 09:52:23 +0100  not_held  incoming  
7721522  status_update  2020-09-28 09:52:23 +0100  not_held  2020-09-28 09:52:23 +0100  not_held   
8291787  edit  2020-12-29 03:46:08 +0000         
8291788  edit  2020-12-29 03:46:08 +0000         
8291789  edit  2020-12-29 03:46:08 +0000         
8291790  edit  2020-12-29 03:46:08 +0000         
8291791  edit  2020-12-29 03:46:08 +0000         
10162114  edit  2021-09-29 03:50:00 +0100         
10162115  edit  2021-09-29 03:50:01 +0100         
10162116  edit  2021-09-29 03:50:01 +0100         
10162117  edit  2021-09-29 03:50:01 +0100         
10162118  edit  2021-09-29 03:50:01 +0100         
10162119  edit  2021-09-29 03:50:01 +0100         
10162120  edit  2021-09-29 03:50:01 +0100         
10162121  edit  2021-09-29 03:50:01 +0100         
10162122  edit  2021-09-29 03:50:01 +0100         
10162123  edit  2021-09-29 03:50:01 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.