Manylion cais “Number of Children who did not receive their final transition Education Health Care Plan by the 15.02 deadline in 2018 & 2019

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4141684  set_embargo  2019-02-26 13:16:55 +0000         
4141685  sent  2019-02-26 13:16:56 +0000  waiting_response  2019-02-26 13:16:56 +0000  waiting_response  outgoing  
4141810  response  2019-02-26 13:38:04 +0000        incoming  
4184887  response  2019-03-05 14:41:58 +0000    2022-03-17 06:20:19 +0000  not_held  incoming  
4591001  embargo_expiring  2019-05-21 00:00:00 +0100         
4630430  expire_embargo  2019-05-29 00:00:25 +0100         
4671578  edit  2019-06-06 03:46:28 +0100         
4671579  edit  2019-06-06 03:46:28 +0100         
4671580  edit  2019-06-06 03:46:29 +0100         
4671581  edit  2019-06-06 03:46:29 +0100         
4671582  edit  2019-06-06 03:46:29 +0100         
4671583  edit  2019-06-06 03:46:29 +0100         
6420620  edit  2020-03-06 03:50:08 +0000         
6420621  edit  2020-03-06 03:50:08 +0000         
6420622  edit  2020-03-06 03:50:08 +0000         
6420623  edit  2020-03-06 03:50:08 +0000         
6420624  edit  2020-03-06 03:50:09 +0000         
6420625  edit  2020-03-06 03:50:09 +0000         
6420626  edit  2020-03-06 03:50:09 +0000         
6420627  edit  2020-03-06 03:50:09 +0000         
6420628  edit  2020-03-06 03:50:09 +0000         
6420629  edit  2020-03-06 03:50:09 +0000         
6420630  edit  2020-03-06 03:50:09 +0000         
6420631  edit  2020-03-06 03:50:09 +0000         
11392194  status_update  2022-03-17 06:20:19 +0000  not_held  2022-03-17 06:20:19 +0000  not_held   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.