Manylion cais “Number of Children who did not receive their final transition Education Health Care Plan by the 15.02 deadline in 2018 & 2019

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4141631  set_embargo  2019-02-26 13:16:17 +0000         
4141632  sent  2019-02-26 13:16:17 +0000  waiting_response  2019-02-26 13:16:17 +0000  waiting_response  outgoing  
4141642  response  2019-02-26 13:16:25 +0000        incoming  
4155662  response  2019-02-28 08:02:09 +0000        incoming  
4590979  embargo_expiring  2019-05-21 00:00:00 +0100         
4630408  expire_embargo  2019-05-29 00:00:23 +0100         
4645433  edit  2019-06-01 03:46:24 +0100         
4645434  edit  2019-06-01 03:46:24 +0100         
4645435  edit  2019-06-01 03:46:24 +0100         
4645436  edit  2019-06-01 03:46:24 +0100         
4645437  edit  2019-06-01 03:46:24 +0100         
4645438  edit  2019-06-01 03:46:24 +0100         
6389084  edit  2020-03-01 03:50:48 +0000         
6389085  edit  2020-03-01 03:50:48 +0000         
6389086  edit  2020-03-01 03:50:48 +0000         
6389087  edit  2020-03-01 03:50:48 +0000         
6389088  edit  2020-03-01 03:50:48 +0000         
6389089  edit  2020-03-01 03:50:48 +0000         
6389090  edit  2020-03-01 03:50:48 +0000         
6389091  edit  2020-03-01 03:50:49 +0000         
6389092  edit  2020-03-01 03:50:49 +0000         
6389093  edit  2020-03-01 03:50:49 +0000         
6389094  edit  2020-03-01 03:50:49 +0000         
6389095  edit  2020-03-01 03:50:49 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.