Manylion cais “Number of Children who did not receive their final transition Education Health Care Plan by the 15.02 deadline in 2018 & 2019

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4141432  set_embargo  2019-02-26 12:57:48 +0000         
4141433  sent  2019-02-26 12:57:48 +0000  waiting_response  2019-02-26 12:57:48 +0000  waiting_response  outgoing  
4142211  response  2019-02-26 15:54:47 +0000        incoming  
4590919  embargo_expiring  2019-05-21 00:00:00 +0100         
4630348  expire_embargo  2019-05-29 00:00:17 +0100         
4630883  edit  2019-05-29 03:45:44 +0100         
4630884  edit  2019-05-29 03:45:45 +0100         
4630885  edit  2019-05-29 03:45:45 +0100         
4630886  edit  2019-05-29 03:45:45 +0100         
4630887  edit  2019-05-29 03:45:45 +0100         
6370332  edit  2020-02-27 03:55:03 +0000         
6370333  edit  2020-02-27 03:55:03 +0000         
6370334  edit  2020-02-27 03:55:03 +0000         
6370335  edit  2020-02-27 03:55:03 +0000         
6370336  edit  2020-02-27 03:55:03 +0000         
6370337  edit  2020-02-27 03:55:03 +0000         
6370338  edit  2020-02-27 03:55:03 +0000         
6370339  edit  2020-02-27 03:55:03 +0000         
6370340  edit  2020-02-27 03:55:04 +0000         
6370341  edit  2020-02-27 03:55:04 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.