Manylion cais “Number of admission appeals and complaints from 2010 to 2019 and the number upheld at Stage 1 of appeal process.

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6030338  sent  2020-01-14 16:52:33 +0000  waiting_response  2020-01-14 16:52:34 +0000  waiting_response  outgoing  
6043188  response  2020-01-15 17:54:48 +0000    2020-01-16 19:05:56 +0000  waiting_response  incoming  
6052527  status_update  2020-01-16 19:05:56 +0000  waiting_response  2020-01-16 19:05:56 +0000  waiting_response   
6221516  response  2020-02-06 16:15:53 +0000    2020-02-06 18:23:54 +0000  successful  incoming  
6221842  status_update  2020-02-06 18:23:54 +0000  successful  2020-02-06 18:23:54 +0000  successful   
6830339  edit  2020-05-07 03:47:56 +0100         
6830340  edit  2020-05-07 03:47:56 +0100         
6830341  edit  2020-05-07 03:47:56 +0100         
6830342  edit  2020-05-07 03:47:56 +0100         
6830343  edit  2020-05-07 03:47:56 +0100         
8580144  edit  2021-02-07 03:48:57 +0000         
8580145  edit  2021-02-07 03:48:57 +0000         
8580146  edit  2021-02-07 03:48:57 +0000         
8580147  edit  2021-02-07 03:48:57 +0000         
8580148  edit  2021-02-07 03:48:57 +0000         
8580149  edit  2021-02-07 03:48:57 +0000         
8580150  edit  2021-02-07 03:48:57 +0000         
8580151  edit  2021-02-07 03:48:57 +0000         
8580152  edit  2021-02-07 03:48:57 +0000         
8580153  edit  2021-02-07 03:48:57 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.