Manylion cais “Number of admission appeals and complaints from 2010 to 2019 and the number upheld at Stage 1 of appeal process.

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6043230  sent  2020-01-15 19:50:20 +0000  waiting_response  2020-01-15 19:50:20 +0000  waiting_response  outgoing  
6102166  response  2020-01-22 15:28:45 +0000    2020-01-26 08:52:11 +0000  waiting_response  incoming  
6131639  status_update  2020-01-26 08:52:11 +0000  waiting_response  2020-01-26 08:52:11 +0000  waiting_response   
6135550  response  2020-01-27 12:01:48 +0000    2020-01-27 12:03:55 +0000  successful  incoming  
6135555  status_update  2020-01-27 12:03:55 +0000  successful  2020-01-27 12:03:55 +0000  successful   
6766227  edit  2020-04-28 03:47:02 +0100         
6766228  edit  2020-04-28 03:47:02 +0100         
6766229  edit  2020-04-28 03:47:02 +0100         
6766230  edit  2020-04-28 03:47:02 +0100         
6766231  edit  2020-04-28 03:47:02 +0100         
8504076  edit  2021-01-28 03:52:53 +0000         
8504077  edit  2021-01-28 03:52:53 +0000         
8504078  edit  2021-01-28 03:52:53 +0000         
8504079  edit  2021-01-28 03:52:53 +0000         
8504080  edit  2021-01-28 03:52:53 +0000         
8504081  edit  2021-01-28 03:52:53 +0000         
8504082  edit  2021-01-28 03:52:53 +0000         
8504083  edit  2021-01-28 03:52:53 +0000         
8504084  edit  2021-01-28 03:52:53 +0000         
8504085  edit  2021-01-28 03:52:53 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.