Manylion cais “Number and type of injuries sustained by police officers

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4683385  set_embargo  2019-06-07 16:25:23 +0100         
4683386  sent  2019-06-07 16:25:24 +0100  waiting_response  2019-06-07 16:25:24 +0100  waiting_response  outgoing  
4683418  response  2019-06-07 16:25:43 +0100  waiting_response  2019-06-07 16:58:53 +0100  waiting_response  incoming  
4837820  response  2019-07-05 16:48:35 +0100  successful  2019-07-08 23:15:10 +0100  successful  incoming  
5841783  expire_embargo  2019-12-10 10:36:06 +0000         
5847361  edit  2019-12-11 03:54:31 +0000         
5847362  edit  2019-12-11 03:54:31 +0000         
5847363  edit  2019-12-11 03:54:31 +0000         
5847364  edit  2019-12-11 03:54:31 +0000         
5847365  edit  2019-12-11 03:54:31 +0000         
7235270  edit  2020-07-09 03:53:19 +0100         
7235271  edit  2020-07-09 03:53:19 +0100         
7235272  edit  2020-07-09 03:53:19 +0100         
7235273  edit  2020-07-09 03:53:19 +0100         
7235274  edit  2020-07-09 03:53:20 +0100         
7235275  edit  2020-07-09 03:53:20 +0100         
7235276  edit  2020-07-09 03:53:20 +0100         
7235277  edit  2020-07-09 03:53:20 +0100         
7235278  edit  2020-07-09 03:53:20 +0100         
7235279  edit  2020-07-09 03:53:20 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.