Manylion cais “Northumbria Police PSD Sav Patsalos - Martin McGartland Complaints Not recorded, Botched, Whitewash and Corruption at PSD

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
3581328  sent    2018-10-05 11:14:54 +0100  waiting_response  waiting_response  2018-10-05 11:14:54 +0100  outgoing  
3613923  comment    2018-10-17 17:29:48 +0100         
3659766  status_update    2018-10-31 17:29:28 +0000  waiting_response  waiting_response  2018-10-31 17:29:28 +0000   
3668539  overdue    2018-11-03 00:00:00 +0000         
3722809  status_update  described_state  2018-11-20 16:53:40 +0000  rejected  rejected  2018-11-20 16:53:40 +0000   
4108782  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-21 03:45:36 +0000         
4108783  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-21 03:45:36 +0000         
4108784  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-21 03:45:36 +0000         
4108785  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-21 03:45:36 +0000         
4108786  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-02-21 03:45:36 +0000         
5734216  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-21 03:47:49 +0000         
5734217  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-21 03:47:49 +0000         
5734218  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-21 03:47:49 +0000         
5734219  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-21 03:47:49 +0000         
5734220  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-21 03:47:49 +0000         
5734221  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-21 03:47:49 +0000         
5734222  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-21 03:47:49 +0000         
5734223  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-21 03:47:49 +0000         
5734224  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-21 03:47:49 +0000         
5734225  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-21 03:47:49 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.