Manylion cais “Nndr credits

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2968796  sent  2018-04-24 09:57:58 +0100  waiting_response  2018-04-24 09:57:59 +0100  waiting_response  outgoing  
2970042  response  2018-04-24 16:32:27 +0100    2018-04-25 08:27:31 +0100  waiting_response  incoming  
2974269  status_update  2018-04-25 08:27:31 +0100  waiting_response  2018-04-25 08:27:31 +0100  waiting_response   
2979809  response  2018-04-26 13:32:33 +0100    2018-04-27 11:39:18 +0100  successful  incoming  
2979979  status_update  2018-04-26 14:25:08 +0100  successful  2018-04-26 14:25:08 +0100  successful   
2984196  status_update  2018-04-27 11:39:05 +0100  waiting_response  2018-04-27 11:39:05 +0100  waiting_response   
2984198  status_update  2018-04-27 11:39:18 +0100  successful  2018-04-27 11:39:18 +0100  successful   
3365253  edit  2018-07-28 03:45:48 +0100         
3365254  edit  2018-07-28 03:45:48 +0100         
3365255  edit  2018-07-28 03:45:48 +0100         
3365256  edit  2018-07-28 03:45:48 +0100         
3365257  edit  2018-07-28 03:45:48 +0100         
3365258  edit  2018-07-28 03:45:48 +0100         
3365259  edit  2018-07-28 03:45:48 +0100         
4465809  edit  2019-04-28 03:48:07 +0100         
4465810  edit  2019-04-28 03:48:07 +0100         
4465811  edit  2019-04-28 03:48:07 +0100         
4465812  edit  2019-04-28 03:48:07 +0100         
4465813  edit  2019-04-28 03:48:07 +0100         
4465814  edit  2019-04-28 03:48:07 +0100         
4465815  edit  2019-04-28 03:48:07 +0100         
4465816  edit  2019-04-28 03:48:07 +0100         
4465817  edit  2019-04-28 03:48:07 +0100         
4465818  edit  2019-04-28 03:48:07 +0100         
4465819  edit  2019-04-28 03:48:07 +0100         
4465820  edit  2019-04-28 03:48:07 +0100         
4465821  edit  2019-04-28 03:48:07 +0100         
4465822  edit  2019-04-28 03:48:07 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.