Manylion cais “nndr Credits

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2772078  sent  2018-03-02 14:42:07 +0000  waiting_response  2018-03-02 14:42:07 +0000  waiting_response  outgoing  
2779200  response  2018-03-05 09:27:37 +0000    2018-06-04 16:13:05 +0100  not_held  incoming  
2794608  status_update  2018-03-08 16:07:27 +0000  waiting_response  2018-03-08 16:07:27 +0000  waiting_response   
2892314  overdue  2018-04-05 00:00:00 +0100         
3011109  very_overdue  2018-05-03 00:00:00 +0100         
3134237  status_update  2018-06-04 16:13:05 +0100  not_held  2018-06-04 16:13:05 +0100  not_held   
3489309  edit  2018-09-05 03:47:12 +0100         
3489310  edit  2018-09-05 03:47:12 +0100         
3489311  edit  2018-09-05 03:47:12 +0100         
3489312  edit  2018-09-05 03:47:12 +0100         
3489313  edit  2018-09-05 03:47:12 +0100         
3489314  edit  2018-09-05 03:47:12 +0100         
4664722  edit  2019-06-05 03:47:09 +0100         
4664723  edit  2019-06-05 03:47:09 +0100         
4664724  edit  2019-06-05 03:47:09 +0100         
4664725  edit  2019-06-05 03:47:09 +0100         
4664726  edit  2019-06-05 03:47:09 +0100         
4664727  edit  2019-06-05 03:47:09 +0100         
4664728  edit  2019-06-05 03:47:09 +0100         
4664729  edit  2019-06-05 03:47:09 +0100         
4664730  edit  2019-06-05 03:47:09 +0100         
4664731  edit  2019-06-05 03:47:09 +0100         
4664732  edit  2019-06-05 03:47:09 +0100         
4664733  edit  2019-06-05 03:47:09 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.