Manylion cais “NHS Continuing Healthcare 2017-18 (Ref: SIA/DB)

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3393505  sent  2018-08-06 12:51:48 +0100  waiting_response  2018-08-06 12:51:49 +0100  waiting_response  outgoing  
3393507  response  2018-08-06 12:52:07 +0100        incoming  
3394379  response  2018-08-06 13:40:00 +0100        incoming  
3474709  response  2018-08-31 14:46:55 +0100    2019-01-24 10:48:44 +0000  successful  incoming  
3759174  edit  2018-12-01 08:23:33 +0000         
3759175  edit  2018-12-01 08:23:33 +0000         
3759176  edit  2018-12-01 08:23:33 +0000         
3759177  edit  2018-12-01 08:23:33 +0000         
3948800  status_update  2019-01-24 10:48:44 +0000  successful  2019-01-24 10:48:44 +0000  successful   
6123508  edit  2020-01-25 03:51:29 +0000         
6123509  edit  2020-01-25 03:51:29 +0000         
6123510  edit  2020-01-25 03:51:29 +0000         
6123511  edit  2020-01-25 03:51:29 +0000         
6123512  edit  2020-01-25 03:51:29 +0000         
6123513  edit  2020-01-25 03:51:29 +0000         
6123514  edit  2020-01-25 03:51:29 +0000         
6123515  edit  2020-01-25 03:51:29 +0000         
6123516  edit  2020-01-25 03:51:29 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.