Manylion cais “Nepro3 Supplier Variations

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9394608  sent  2021-06-08 14:53:59 +0100  waiting_response  2021-06-08 14:53:59 +0100  waiting_response  outgoing  
9577061  response  2021-07-06 10:03:35 +0100        incoming  
9585976  followup_sent  2021-07-07 17:03:28 +0100  internal_review  2021-07-07 17:03:28 +0100  internal_review  outgoing  
9781060  response  2021-08-06 15:17:58 +0100        incoming  
10436881  edit  2021-11-07 03:45:33 +0000         
10436882  edit  2021-11-07 03:45:33 +0000         
10436883  edit  2021-11-07 03:45:33 +0000         
10436884  edit  2021-11-07 03:45:33 +0000         
12605018  edit  2022-08-07 03:49:57 +0100         
12605019  edit  2022-08-07 03:49:57 +0100         
12605020  edit  2022-08-07 03:49:57 +0100         
12605021  edit  2022-08-07 03:49:57 +0100         
12605022  edit  2022-08-07 03:49:57 +0100         
12605023  edit  2022-08-07 03:49:57 +0100         
12605024  edit  2022-08-07 03:49:57 +0100         
12605025  edit  2022-08-07 03:49:57 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.